AKTUELLT

 

Ansökningstider och beslutsdatum våren 2023

2023-01-18 | Författarfondens stipendier och bidrag utlyses och fördelas våren 2023 enligt följande:

Särskild biblioteksersättning, långtids- och arbetsstipendier
För litterära upphovsmän: författare, översättare, tecknare och fotografer
Ansökningstid: 1 februari - 1 mars. Planerad beslutsdag: 1 juni.

Stipendier som kan sökas också av kulturjournalister utlyses först till hösten.

Stipendier till dramatiker/manusförfattare
Långtids- och arbetsstipendier
Ansökningstid: 15 februari - 15 mars. Beslut: slutet av april/början av maj.

Målinriktade stipendier för enskild pjäsidé utlyses först till hösten.

När ansökningsperioderna ovan börjar kommer vi att öppna e-tjänsten för ansökan direkt på webbplatsen.

Författarfonden fördelar under våren även:

Bidrag för internationellt utbyte
Bidragen kan sökas när som helst under året. Vårens ansökningsfrister: 1 februari, 1 april och 1 juni.

Läs mer om bidrag för internationellt utbyte och gå vidare till ansökan »

Dramatikerstöd
Till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Söks tillsammans med dramatikern. Vårens ansökningsstopp: 15 mars.

Läs mer om dramatikerstöd och gå vidare till ansökan »

 

 

 

Höstens beslut om stipendier

2022-12-08 | Författarfonden har nu efter höstens ansökningsomgång beslutat om fördelning av stipendier av olika storlek och längd: 6 st. tioåriga långtidsstipendier, 10 st. femåriga arbetsstipendier, 23 st. treåriga arbetsstipender samt 170 st. ettåriga stipendier. Totalt hade 1 177 författare, översättare, tecknare, fotografer och kulturjournalister ansökt i höstens omgång; av dem kunde alltså 209 st. (18%) beviljas någon form av stipendium.

Beviljade arbetsstipendier m.m. hösten 2022 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier samt särskild biblioteksersättning till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 1 februari - 1 mars 2023. Arbetsstipendier som kan sökas också av kulturjournalister kommer dock att utlysas till ansökan nästa gång först till hösten, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2023.

Ansökningstider och beslutsdatum våren 2023 (pdf)

 

 

Beviljat till teatrar och dramatiker

2022-11-10  | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels målinriktade arbetsstipendier till enskilda scendramatiker för koncentrerat arbete med en enskild pjäsidé. Av totalt 23 sökande teatrar kunde 15 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 97 sökande dramatiker kunde 17 st. beviljas stipendium.

Beviljade dramatikerstöd hösten 2022

Beviljade målinriktade arbetsstipendier till dramatiker hösten 2022 (pdf)

Dramatikerstöd till teatrar fördelas nästa gång våren 2023 (sista ansökningsdag: 15 mars). Troligen utlyses till våren (samma sista ansökningsdag) också dramatikerrådets ordinarie arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik.

Huruvida dramatikerrådet under år 2023 kommer att fördela även särskilda målinriktade arbetsstipendier beror på kommande anslagstilldelning till författarfonden/dramatikerrådet. Stipendierna fördelades i år med stöd av särskilda medel för återstart, och utformades delvis för att i pandemins efterföljd komplettera ordinarie utbud när programläggningen förskjutits, det bildats köer på teatrarna och beställningarna minskade i antal.

Läs mer om stipendier och stöd till dramatiker »

 

 

 

Årets biblioteksersättningar betalas ut...

2022-10-12 | Författarfonden har slutfört undersökningen av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2021, för fastställande av årets individuella biblioteksersättningar. Under vecka 41 och början av vecka 42 betalar vi ut individuell biblioteksersättning på sammanlagt 60,9 milj. kr till närmare 4 000 mottagare. Till detta kommer tillägg till 162 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47,5 milj. kr.

Utlåningen har minskat kraftigt till år 2021. Antalet mottagare blir färre, eftersom fler upphovsmän hamnar under den gräns på 2 000 lån som berättigar till ersättning. Ersättningen per utlån ökar dock relativ kraftigt, från 1 kr och 15 öre till 1 kr och 20 öre (hälften för översättningar), varför det genomsnittliga beloppet per mottagare ändå ökar försiktigt till ca 15 900 kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

 

...och topplistorna publiceras

Som ett resultat av våra undersökningar av utlåningen i svenska folk- och skolbibliotek för att beräkna de indviduella biblioteksersättningarna, kan vi också producera en del utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna. Efter tillgännagivandet av årets nobelpristagare gör vi också en särskild lista över nobelpristagarnas 20 i topp:

Titeltoppen 2021 (pdf)
De mest utlånade författarna 2021 (pdf)
Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)