AKTUELLT

 

När meddelas vårens beslut om stipendier och stöd?

2022-04-08  | Beredning av vårens ansökningar pågår intensivt i författarfondens olika stipendieråd. Beslut meddelas under våren enligt följande (i första hand per e-post):

Bidrag för internationella utbyten/resor (omgång 2)
Beslut meddelas den 21 april 2022.

Stipendier till dramatiker samt dramatikerstöd till teatrar
Beslut meddelas 16 maj 2022.

Arbetsstipendier m.m. till litterära och bildlitterära upphovsmän
Beslut meddelas den 3 juni 2022.

Bidrag för internationella utbyten/resor (omgång 3)
Beslut meddelas den 17 juni 2022.

 


 

Stipendieberedningen påbörjad

2022-03-20  | Ansökningsperioden för arbetsstipendier m.m. ur biblioteksersättningen har avslutats den 1 mars. Beredningen av alla ansökningar har nu påbörjats och kommer att pågå under hela våren.

Sammanlagt inkom i vårens omgång 1 043 ansökningar. Totalt beräknas ca 160 personer kunna beviljas någon form av stipendium m.m. Beslut meddelas samtliga sökande den 3 juni 2022, i första hand per e-post.

Nästa ansökningstillfälle för litterära och bildlitterära upphovsmän kommer troligen att infalla 20 augusti - 20 september 2022. Då kommer även att utlysas och beviljas arbetsstipendier som kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas först nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2023.

Ansökningsperioden har den 15 mars 2022 avslutats även för stipendier till dramatiker/manusförfattare samt för dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har påbörjat sin beredning och beslut om såväl stipendier som om dramatikerstöd till teatrar är planerat till mitten av maj. Även här meddelas beslut snarast möjligt till samtliga sökande, företrädesvis per e-post.

Ordinarie arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare fördelas nästa gång våren 2023. Dramatikerstöd till teatrar fördelas även hösten 2022 (sista ansökningsdag: 1 oktober). Utöver detta stöd planerar dramatikerrådet med hjälp av särskilda ”återstartsmedel” i höst en särskild utlysning av ett mer målinriktat stöd till scendramatiker, som kan komplettera det ordinarie dramatikerstödet till teatrar i en tid när programläggningen förskjutits, det bildats köer på teatrarna och beställningarna minskar i antal. Dramatikerrådet återkommer senare i vår med ytterligare information om dessa bidrag/stipendier, men ambitionen är att de ska ge dramatiker möjlighet att på eget initiativ kunna arbeta framåtsyftande och koncentrerat med en pjäsidé utan att det beställts eller ännu förankrats hos en teater.


 

Fördelning av krisstöd februari 2022

2022-02-16  | Författarfonden har tilldelats 30 milj. kr ur ett nytt statligt krispaket för kulturen, för snabbast möjliga fördelning av stipendier till författare och andra litterära upphovsmän med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid‑19 medfört.

De extra anslagna medlen kommer att fördelas genom tilläggsbeslut till ca 1 500 mottagare, baserat på tidigare stipendiebeslut våren 2020 till hösten 2021. Ett belopp på ca 20 000 kr per mottagare fördelas till de författare och andra litterära upphovsmän som erhållit minst ett stipendium i någon av de sju omgångar där anslagna extra-medel utgjort del av stipendieutbudet. Undantag görs för innehavare/mottagare av vissa andra stipendier m.m. under tidsperioden.

Läs mer om fördelningen av tilläggsstipendier ur krispaketet (pdf) 

           

 

 

Årets biblioteksersättningar utbetalade 

2021-10-25   | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2020 har slutförts. I dagarna har vi betalat ut individuell biblioteksersättning på 62,9 milj. kr till ca 4 000 mottagare - upphovsmän och översättare samt ibland deras arvingar. Till detta kommer tillägg till 163 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47,5 milj. kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

Som ett resultat av de årliga undersökningarna kan vi också producera en del utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna. I samband med tillgännagivandet av årets nobelpris brukar vi också publicera nobelpristagarnas 20 i topp.