AKTUELLT

 

Vårens beslut om stipendier

2023-06-02 | Författarfonden har nu efter vårens ansökningsomgång beslutat om fördelning av särskild biblioteksersättning och stipendier av olika storlek och längd: 8 st. särskild bibiblioteksersättning, 2 st. tioåriga långtidsstipendier, 5 st. femåriga arbetsstipendier, 16 st. treåriga arbetsstipender samt 101 st. ettåriga stipendier. Totalt hade 1 118 författare, översättare, tecknare och fotografer ansökt i vårens omgång; av dem kunde alltså 132 st. (12%) beviljas någon form av stipendium.

Beviljade arbetsstipendier m.m. våren 2023 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2023. Då utlyses också stipendier som kan sökas även av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas till ansökan nästa gång först nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2023.

Ansökningstider och beslutsdatum hösten 2023 (pdf)

 

 

Beviljat till dramatiker och teatrar

2023-05-17 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har idag beslutat om stipendier till dramatiker och manusförfattare samt översättare av dramatik. Söktrycket har varit fortsatt högt efter pandemin. Av totalt 174 st. ansökningar kunde 28 st. beviljas enligt följande: 2 st. tioåriga långtidsstipendier, 4 st. treåriga arbetsstipendier samt 22 st. ettåriga arbetsstipendier.

Beviljade stipendier till dramatiker/manusförfattare år 2023 (pdf)

Tidigare i vår fördelade dramatikerrådet också dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Av totalt 30 st. sökande teatrar kunde 16 st. beviljas stöd. Dramatikerstödet främjar beställningar och uppsättningar av nyskriven dramatik, samtidigt som stödvillkoren garanterar avtalsenliga arvoden till dramatikern. Här har söktrycket motsatt fortsatt varit relativt lågt efter nedgången under pandemin.

Beviljade dramatikerstöd våren 2023 (pdf)

 

 

 

Sök bidrag för internationellt utbyte

2023-03-20 | Bidrag för internationellt utbyte kan sökas när som helst under året. Kvarvarande ansökningsfrister under år 2023: 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november. Beslut fattas normalt ca 2 veckor efter respektive ansökningsfrist.

Efter åren med pandemin vill författarfonden särskilt betona möjligheten att söka för internationella utbyten och aktivt samarbete med andra litterärt eller konstnärligt verksamma, över språk- eller kulturgränser. Sådana utbyten prioriteras särskilt, även om det fortsatt är möjligt att söka bidrag också för enskildas utlandsresor i arbets- eller studiesyfte.

Läs mer om bidrag för internationellt utbyte och gå vidare till ansökan »

 

 

 

 

Årets biblioteksersättningar betalas ut...

2022-10-12 | Författarfonden har slutfört undersökningen av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2021, för fastställande av årets individuella biblioteksersättningar. Under vecka 41 och början av vecka 42 betalar vi ut individuell biblioteksersättning på sammanlagt 60,9 milj. kr till närmare 4 000 mottagare. Till detta kommer tillägg till 162 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47,5 milj. kr.

Utlåningen har minskat kraftigt till år 2021. Antalet mottagare blir färre, eftersom fler upphovsmän hamnar under den gräns på 2 000 lån som berättigar till ersättning. Ersättningen per utlån ökar dock relativ kraftigt, från 1 kr och 15 öre till 1 kr och 20 öre (hälften för översättningar), varför det genomsnittliga beloppet per mottagare ändå ökar försiktigt till ca 15 900 kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

 

...och topplistorna publiceras

Som ett resultat av våra undersökningar av utlåningen i svenska folk- och skolbibliotek för att beräkna de indviduella biblioteksersättningarna, kan vi också producera en del utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna. Efter tillgännagivandet av årets nobelpristagare gör vi också en särskild lista över nobelpristagarnas 20 i topp:

Titeltoppen 2021 (pdf)
De mest utlånade författarna 2021 (pdf)
Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)