AKTUELLT

 

Ansökningstider hösten 2023

2023-08-18  | Höstens ansökningstider:

Arbetsstipendier till litterära upphovsmän och kulturjournalister
Ansökningsperiod: 20 augusti - 20 september 2023.
Läs mer om utlysningen och gå vidare till ansökan »

Målinriktade arbetsstipendier för scendramatiker
Ansökningsperiod: 1 september - 2 oktober 2023.
Läs mer om utlysningen och gå vidare till ansökan »

Några stöd och bidrag kan sökas löpande under året:

Bidrag för internationella utbyten/resor
Höstens ansökningsfrister: 1 september och 1 november.
Läs mer om bidrag för internationella utbyten/resor »

Dramatikerstöd (för beställning av nyskriven dramatik)
Höstens ansökningsfrist: 2 oktober.
Läs mer om dramatikerstöd »

 

 

Överenskommelse om biblioteksersättningen för åren 2024 och 2025

2023-06-26 | Regeringen och företrädare för de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer har i juni 2023 ingått en överenskommelse om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2024 och 2025. Grundbeloppet för hemlån av svenskt originalverk höjs med 8 öre till 2 kr och 12 öre för år 2024 och med ytterligare 8 öre till 2 kr och 20 öre till år 2025.

Utöver överenskommelsen om grundbeloppet enades parterna denna gång om tillfälliga extra medel till biblioteksersättningen med hänvisning till den negativa påverkan restriktionerna under pandemin haft på biblioteksutlåningen. Sammanfattningsvis ger överenskommelsen en sammanlagd biblioteksersättning på 190,5 milj. kr för år 2024 (en ökning med 2,0 milj. kr) samt 190,6 milj. kr för år 2025 (+0,1 milj. kr).

Läs mer om överenskommelsen för åren 2024 och 2025 (pdf)

 

 

Vårens beslut om stipendier

2023-06-02 | Författarfonden har nu efter vårens ansökningsomgång beslutat om fördelning av särskild biblioteksersättning och stipendier av olika storlek och längd: 8 st. särskild bibiblioteksersättning, 2 st. tioåriga långtidsstipendier, 5 st. femåriga arbetsstipendier, 16 st. treåriga arbetsstipender samt 101 st. ettåriga stipendier. Totalt hade 1 118 författare, översättare, tecknare och fotografer ansökt i vårens omgång; av dem kunde alltså 132 st. (12%) beviljas någon form av stipendium.

Beviljade arbetsstipendier m.m. våren 2023 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2023. Då utlyses också stipendier som kan sökas även av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas till ansökan nästa gång först nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2023.

Ansökningstider och beslutsdatum hösten 2023 (pdf)

 

 

Beviljat till dramatiker och teatrar

2023-05-17 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har idag beslutat om stipendier till dramatiker och manusförfattare samt översättare av dramatik. Söktrycket har varit fortsatt högt efter pandemin. Av totalt 174 st. ansökningar kunde 28 st. beviljas enligt följande: 2 st. tioåriga långtidsstipendier, 4 st. treåriga arbetsstipendier samt 22 st. ettåriga arbetsstipendier.

Beviljade stipendier till dramatiker/manusförfattare år 2023 (pdf)

Tidigare i vår fördelade dramatikerrådet också dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Av totalt 30 st. sökande teatrar kunde 16 st. beviljas stöd. Dramatikerstödet främjar beställningar och uppsättningar av nyskriven dramatik, samtidigt som stödvillkoren garanterar avtalsenliga arvoden till dramatikern. Här har söktrycket motsatt fortsatt varit relativt lågt efter nedgången under pandemin.

Beviljade dramatikerstöd våren 2023 (pdf)

 

 

 

Sök bidrag för internationellt utbyte

2023-03-20 | Bidrag för internationellt utbyte kan sökas när som helst under året. Kvarvarande ansökningsfrister under år 2023: 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november. Beslut fattas normalt ca 2 veckor efter respektive ansökningsfrist.

Efter åren med pandemin vill författarfonden särskilt betona möjligheten att söka för internationella utbyten och aktivt samarbete med andra litterärt eller konstnärligt verksamma, över språk- eller kulturgränser. Sådana utbyten prioriteras särskilt, även om det fortsatt är möjligt att söka bidrag också för enskildas utlandsresor i arbets- eller studiesyfte.

Läs mer om bidrag för internationellt utbyte och gå vidare till ansökan »