AKTUELLT

 

Ansökningsperioder våren 2022

2022-01-18  | I vår gäller hos författarfonden ordinarie ansökningsperioder enligt följande:

Särskild biblioteksersättning och arbetsstipendier ur biblioteksersättningen
För litterära upphovsmän: författare, översättare, tecknare och fotografer.
Ansökningsperiod: 1 februari - 1 mars 2022. Planerad beslutsdag: 2 juni 2022.
(Arbetsstipendier som kan sökas också av kulturjournalister utlyses först till hösten 2022.)

Arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare
Ansökningsperiod: 15 februari - 15 mars 2022. Beslut: slutet av april/början av maj 2022.

När ansökningsperioderna ovan börjar kommer det att finnas aktuell information här på hemsidan samt vara möjligt att ansöka genom vår e-tjänst. Utöver arbetsstipendierna fördelas under våren:

Dramatikerstöd till teatrar
För beställning av nyskriven svensk dramatik.
Nästa ansökningsfrist: 15 mars 2022.
Läs mer om dramatikerstöd och gå vidare till ansökan »

Bidrag för internationella utbyten/resor
Vårens ansökningsfrister: 1 februari, 1 april och 1 juni.
Läs mer om bidrag för internationella utbyten och gå vidare till ansökan »

 

Höstens beslut om stipendier

2021-12-07  | Författarfonden har nu beslutat om höstens fördelning av stipendier. Tillgängliga medel tillät att 363 sökande kunde beviljas någon form av stipendium. 

Eftersom författarfonden tilldelats extra medel med anledning av den pågående pandemin är höstens stipendieutbud förstärkt, dels med fler arbetsstipendier med ordinarie belopp, dels med extra-stipendier på det något mindre beloppet 50 000 kr.

Totalt inkom 1 235 ansökningar om arbetsstipendier och extra-stipendier till litterära upphovsmän och kulturjournalister. Andelen som bifölls var alltså 29 % (extra-stipendierna inräknade).  

Stipendierna fördelar sig på 15 st. femåriga arbetsstipendier, 20 st. treåriga arbetsstipendier, 178 st. ettåriga arbetsstipendier samt 150 st. extra-stipendier.

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 1 februari - 1 mars 2022. Nästa ansökningstillfälle för kulturjournalister blir troligen hösten 2022.               

 

 

Årets biblioteksersättningar utbetalade 

2021-10-25   | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2020 har slutförts. I dagarna har vi betalat ut individuell biblioteksersättning på 62,9 milj. kr till ca 4 000 mottagare - upphovsmän och översättare samt ibland deras arvingar. Till detta kommer tillägg till 163 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47,5 milj. kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

Som ett resultat av de årliga undersökningarna kan vi också producera en del utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna. I samband med tillgännagivandet av årets nobelpris brukar vi också publicera nobelpristagarnas 20 i topp.

 

 

 

 

Överenskommelse om biblioteksersättningen för åren 2022 och 2023

2021-07-02 | Regeringen har den 28 juni 2021 godkänt en överenskommelse om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2022 och 2023. Överenskommelsen har träffats med Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund och innebär att grundbeloppet för hemlån av svenskt originalverk höjs med åtta öre till 2 kr för år 2022 och med ytterligare fyra öre till 2 kr och 4 öre för år 2021.

Överenskommelsen innebär att den totala biblioteksersättningen ökar med ca 3,7 milj. kr till 184,8 milj. kr år 2022, och med ytterligare ca 3,7 milj. kr till ca 188,5 milj. kr år 2023.

En del av ökningen går med automatik till höjningar av den individuella ersättningen till drygt 4 000 upphovsmän och översättare, i enlighet med förordningen om Sveriges författarfond. Därutöver skapas visst utrymme för förstärkningar inom ramen för den s.k. fria delen av biblioteksersättningen, d.v.s. för särskild biblioteksersättning, stipendier och bidrag. Den individuella ersättningen ökar med 5 öre till 1 kr och 20 öre år 2022 samt med ytterligare två öre till 1 kr och 22 öre år 2023.

Läs mer om biblioteksersättningen »