AKTUELLT

 

Beviljat till teatrar och dramatiker

2023-11-16  | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels särskilda målinriktade stipendier till dramatiker som skriver för scenen, för ett framåtsyftande och koncentrerat arbete med en enskild pjäsidé.

Av totalt 44 sökande teatrar kunde 17 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 83 sökande dramatiker kunde 12 st. beviljas det målinriktade arbetsstipendiet.

Beviljade dramatikerstöd hösten 2023 (pdf)
Beviljade stipendier till scendramatiker hösten 2023 (pdf)

Läs mer om stöd och stipendier till dramatiker/manusförfattare »

 

 

Årets ersättningar samt utlånestatistik...

2023-10-05  | Författarfondens undersökning av utlåning om referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2022 är nu slutförd - och vi betalar denna vecka ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphosmännen.

Sammanlagt betalar vi ut 66,4 milj. kr fördelat på ca 4 000 upphovsmän och översättare. Till detta kommer tillägg till 162 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47 milj. kr.

Läs mer om individuell biblioteksersättning »

Läs mer om utlåneundersökningen »

Med undersökningen av biblioteksersättningen som grund producerar författarfonden en del utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna.

Titeltoppen 2022 (pdf)
De mest utlånade författarna 2022 (pdf)

Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

 

Stipendieberedning pågår

2023-10-05 | Höstens stora ansökningsomgångar är nu avslutade och beredningen har påbörjats.

Totalt inkom 1 185 ansökningar om arbetsstipendier till litterära upphovsmän och kulturjournalister. Beredningen kommer att pågå under hela hösten och beslut meddelas den 8 december. Totalt kommer att kunna beviljas ca 160 stipendier.

Till dramatikerrådet har inkommit 83 ansökningar om målinriktat arbetsstipendium till scendramatiker samt 44 ansökningar om dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. 12 st. arbetsstipendier och ca 15 st. dramatikerstöd kommer att fördelas. Beslut är här planerat till mitten av november.

 

 

 

Överenskommelse om biblioteksersättningen för åren 2024 och 2025

2023-06-26 | Regeringen och företrädare för de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer har i juni 2023 ingått en överenskommelse om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2024 och 2025. Grundbeloppet för hemlån av svenskt originalverk höjs med 8 öre till 2 kr och 12 öre för år 2024 och med ytterligare 8 öre till 2 kr och 20 öre till år 2025.

Utöver överenskommelsen om grundbeloppet enades parterna denna gång om tillfälliga extra medel till biblioteksersättningen med hänvisning till den negativa påverkan restriktionerna under pandemin haft på biblioteksutlåningen. Sammanfattningsvis ger överenskommelsen en sammanlagd biblioteksersättning på 190,5 milj. kr för år 2024 (en ökning med 2,0 milj. kr) samt 190,6 milj. kr för år 2025 (+0,1 milj. kr).

Läs mer om överenskommelsen för åren 2024 och 2025 (pdf)