ERSÄTTNINGAR

Författarfondens undersökningar av biblioteksutlåningen

Sveriges författarfond genomför varje år en undersökning av utlåningen i de svenska folk- och skolbiblioteken. Resultatet av dessa undersökningar ligger till grund för uträkningen av dels den totala biblioteksersättning som ska tillföras fonden av statsmedel, dels de utlånebaserade individuella ersättningarna som ur författarfonden betalas direkt till de litterära verkens upphovsmän. Författarfonden får inte och betalar inte ut ersättning för utlåningen av utländska författares verk eller för verk skrivna av upphovsmän/översättare vars upphovsrätt slutat att gälla. 

Undersökningen kan påbörjas året efter utlåningsåret och inleds med att författarfonden samlar in information om utlåningen från i stort sett samtliga datoriserade bibliotek i landet. 

När själva insamlingen är avslutad påbörjas ett omfattande arbete med att analysera den bibliografiska informationen som i bibliotekens katalogposter finns om varje enskilt verk. Vi har med tiden byggt upp ett omfattande verksregister som innehåller dessa bibliografiska uppgifter samt information om hur de individuella ersättningarna för respektive verk ska fördelas. På så sätt kan vi matcha det insamlade materialet mot detta verksregister och bearbeta huvuddelen av lånen maskinellt. Därefter bearbetar vi ytterligare en del av det återstående materialet. Detta ”manuella” arbete pågår under större delen av året, och utbetalningen av ersättningen kan normalt göras på senhösten året efter utlåningsåret. 

Under år 2023 (för utlåningsåret 2022) samlade vi in och bearbetade information om ca 60,0 miljoner lån och ca 742 000 referensexemplar. 

Om den individuella ersättningen »

Med undersökningen av biblioteksutlåningen som grund brukar författarfonden också producera en lista över de mest utlånade titlarna samt en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken.

Titeltoppen 2022 (pdf)

De mest utlånade författarna 2022 (pdf)