STIPENDIER

Att söka

Författarfonden fördelar flera olika typer av stipendier, bidrag och stöd. De flesta fördelas ur biblioteksersättningen, men därutöver finns också andra statliga bidrag och stöd.

För olika slags stipendier gäller också skilda villkor och berättigandekriterier. Läs alltid den särskilda informationen till sökande för att kontrollera vad som gäller för just det stipendium m.m. du tänker söka.

Författarfonden har för arbetsstipendier och liknande två huvudsakliga ansökningsomgångar, men vissa stipendier m.m. söks bara en gång om året. Bidrag för resor och internationella utbyten beslutas fem gånger per år.

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum hösten 2023 (pdf)

Ansökan kan göras direkt här på webbplatsen. Till ansökan kan du bifoga två bilagor. Dessa bilagor ska vara i PDF-format. Läs med fördel vidare i särskild information för till sökande för respektive stipendium/bidrag innan du börjar fylla i formuläret. Du kan också ladda ner ansökningsblankett och skicka med vanlig post. Tänk på att ansökan alltid måste vara inkommen senast det datum vi angett för den ansökningsomgången (poststämpel gäller inte). Du kan självklart också ringa eller skriva till oss, så skickar vi blankett och information med posten.

 

Sök stipendier m.m. direkt på webbplatsen (lösenordsskyddad e-tjänst) »

Kontakta författarfondens kansli »

Om arbetsstipendier m.m. »

Om bidrag för internationella utbyten/resor »

Om stöd och stipendier till dramatiker »