ALLMÄNT

Lagar och förordningar

Författarfondens verksamhet regleras i följande författningar (från riksdagens webbplats):

förordning (1962:652) om Sveriges författarfond, omtryckt 1979:394 »

förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik »

förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer »

förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. »

lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde »

 

Om författarfondens styrning och förvaltning »

 

EG-direktiv

EG-direktiv 2006/115/EEG (kodifierad version; tidigare 92/100/EEG) (pdf)

 

Om biblioteksersättning internationellt »