ALLMÄNT  

Biblioteksersättning internationellt

Biblioteksersättning – eller Public Lending Right som det oftast kallas internationellt – finns för närvarande omnämnt i drygt 50 länders lagstiftning. Men existerande system, där ersättning faktiskt betalas ut, finns än så länge bara i drygt 30 länder.

Danmark (1946), Norge (1948) och Sverige (1954) var de första länderna med en särskild biblioteksersättning. I dessa länder bär också biblioteksersättningen en tydlig kulturpolitisk prägel, även om systemen sinsemellan är utformade på väldigt olika sätt. I många andra länder är rätten till biblioteksersättning reglerad i upphovsrättslagen, vilket också påverkar hur ersättningen är utformad.

Det finns ett löst sammansatt nätverk av organisationer och myndigheter som på olika sätt arbetar med eller för biblioteksersättning. På nätverkets webbplats kan du läsa mer om olika länders biblioteksersättning.

Public Lending Right (PLR) International Network website »

 

EG-direktiv

Ett särskilt EG-direktiv från 1992 om bland annat utlåningsrättigheter har medfört att många EU-länder infört en biblioteksersättning – som då oftast blivit upphovsrättsligt reglerad. Under en tid ifrågasatte Europeiska kommissionen den svenska biblioteksersättningen (liksom den danska) för att strida mot direktivet, eftersom ersättningen är knuten till det svenska språket eller för upphovsmän bosatta i Sverige. I december 2007 meddelade ändå kommissionen att man avskrivit ärendena mot Sverige och Danmark i denna fråga.

EG-direktiv 2006/115/EEG (kodifierad version; tidigare 92/100/EEG) (pdf)