STIPENDIER

Arbetsstipendier m.m. våren 2024

Under våren 2024 utlyser författarfonden till ansökan:

- Särskild biblioteksersättning (intäkt i näringsverksamhet)
- Fem- och treåriga arbetsstipendier (skattepliktiga)
- Ettåriga arbetsstipendier (skattefria)

Stipendier som kan sökas också av kulturjournalister utlyses först till hösten 2024.

ANSÖKAN

Stipendierna utlyses under tiden 1 februari – 1 mars 2024.

Ansökan kan göras i särskilt formulär direkt på författarfondens webbplats (lösenordskyddad e-tjänst), eller på särskild blankett som skickas med vanlig post. Inloggningsuppgifter skickas på begäran per e-post.

Beslut meddelas samtliga sökande per e-post den 31 maj.

Nedan följer en grundläggande information; där hittar du också länk för ansökan via webben. Mer utförlig information hittar du i Information till sökande våren 2024 (pdf)

 

GRUNDLÄGGANDE KRAV - VEM KAN SÖKA?

Stipendierna ska främja möjligheten för litterärt yrkesverksamma att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Vårens stipendier fördelas uteslutande ur biblioteksersättningen och därför gäller krav på utgivna verk som finns på bibliotek. Stipendierna kan ges till den som skriver på svenska eller har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, samt översättare som översätter till eller från det svenska språket. Renodlade digitala utgåvor (e-böcker/ljudböcker) grundar inte statlig biblioteksersättning och berättigar därför heller inte till stipendier i vårens omgång. (Vill du åberopa sådan litterär verksamhet hänvisas du till höstens ansökningsomgång.)

Vid fördelningen av stipendierna bedömer författarfonden i första hand den litterära verksamhetens kvalitet och omfattning, men viss hänsyn tas också till ekonomiskt behov. Störst vikt läggs vid den sökandes litterära produktion efter det att hen senast tilldelades ett stipendium från författarfonden.

Konkurrensen om författarfondens stipendier är för närvarande mycket hård med många kvalificerade sökande. Därför gäller att den som tilldelats eller fått utbetalat något arbetsstipendium från författarfonden under år 2023, inte kan tilldelas nytt stipendium våren 2024. Detta gäller oavsett om stipendiet ifråga är skattepliktigt eller inte (läs mer i Information till sökande våren 2024 (pdf)).

 

UPPGIFTER I ANSÖKAN

Åberopad produktion/senast publicerad bok
Utöver uppgiften om senast utgivna verk i ansökningsformuläret, ska du i särskild bilaga lämna en fullständig förteckning över din produktion i bokform – i kronologisk ordning och med titel, förlag, utgivningsår samt ev. medförfattare för varje bok. Om du översatt eller illustrerat böcker, ange författarens namn. Eventuell antologimedverkan, artiklar eller redaktionellt arbete bör sammanfattas och redovisas för sig. Din senast utgivna bok inhämtas alltid för bedömning. Till senast utgivna verk räknas här inte nyutgåvor.

Beskrivning av den litterära verksamheten
Övrig verksamhet/Ekonomiska förhållanden
Din pågående litterära verksamhet kan du kortfattat redogöra för i bilaga till ansökan. Redogörelsen kan också inbegripa en kort beskrivning av din ekonomiska situation som litterärt yrkesverksam. Tänk på att din ansökan är offentligt handling och som sådan i regel offentlig.

De två bilagor du kan lämna till ansökan laddar du upp i e-tjänsten. Bilagorna ska vara i pdf-format.