STIPENDIER

Målinriktade arbetsstipendier för scendramatiker

Utlysning hösten 2023

 

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag: måndag 2 oktober 2023.

Ansökan kan göras i särskilt formulär direkt här på webbplatsen (lösenordskyddad e-tjänst, följ länk nedan), eller på särskild blankett som skickas med post. Beslut är planerat till början av november. Samtliga sökande får skriftligt besked, i första hand per e-post. Därefter meddelas besluten här på webbplatsen.

 

RUBRIK

Stipendiet ska ge dramatiker inom scenområdet möjlighet att på eget initiativ kunna arbeta framåtsyftande och koncentrerat med en enskild pjäsidé utan att det beställts eller ännu förankratas hos en teater. Målet är att arbetet med pjäsidén inom ett år ska resultera i ett grovmanus eller en första manusversion eller ett väl utvecklat synopsis. Även arbete med ett libretto eller annat musikdramatiskt manus är berättigande för dessa stipendier.

I bilagor till ansökan ska du lämna:

- Kort beskrivning av pjäsidén (max 3 000 tecken/en A4-sida).
- Plan för genomförande: eventuella förberedelser, research och skrivtid (max 1 500 tecken/en halv A4‑sida).
- Kort beskrivning av dig och din hittillsvarande verksamhet som dramatiker, med fokus på de senaste åren (max 3 000 tecken/en A4-sida)
- Åberopad produktion: en renodlad verkförteckning med endast uppförda pjäser där du skrivit manus eller del av manus (ange vilket) i kronologisk ordning (Teater, uppförandeår).

OBS! Respektera begränsningarna vad gäller omfång! Ansökningar vars beskrivningar överskrider angiven maxgräns nedprioriteras i konkurrensen. 

Ansök om stipendium direkt på webbplatsen »

Blankett kan också laddas ner och skickas med vanlig post:

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

 

BEREDNING OCH BESLUT

Arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik fördelas av dramatiker­rådet vid Sveriges författarfond. Besluten fattas med stöd av förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer. Besluten kan inte överklagas.

 

SKATTEREGLER OCH ANDRA VILLKOR

Stipendierna är personliga och skattefria. De kan sökas och tilldelas oavsett tidigare ordinarie arbetsstipendier från dramatikerrådet. Den som erhöll detta målinriktade arbetsstipendium hösten 2022 kan dock inte tilldelas stipendium på nytt denna höst.

Enligt den förordning som reglerar verksamheten får stipendier inte tilldelas den vars huvudsakliga sysselsättning är studier. Dramatikerrådet får heller inte bevilja dessa stipendier till den som har skatte- eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten, eller till den som är i likvidation eller försatt i konkurs. I ansökan måste du därför intyga att du uppfyller dessa villkor.

Erhållna stipendier/bidrag/offentliga stöd
Uppgift om erhållna stipendier m.m. inhämtas delvis för att författarfonden är skyldig till detta enligt EU-bestämmelser om statsstöd. När det gäller stöd från myndighet eller annan offentlig aktör, efterfrågas också stöd till eventuellt företag du bedriver din verksamhet i – och här ska även anges olika former av subventioner eller avgiftsnedsättningar till företagare. Läs mer om kravet på dessa uppgifter på www.svff.se/pdf/Stöd av mindre betydelse.pdf.