STIPENDIER

Arbetsstipendier m.m. hösten 2023

Under hösten 2023 utlyser författarfonden till ansökan:

Ur biblioteksersättningen:

- Fem- och treåriga arbetsstipendier (skattepliktiga)
- Ettåriga arbetsstipendier (skattefria)

Ur statsbidragsanslag:

- Tioåriga långtidsstipendier (skattepliktiga)
- Ettåriga stipendier (skattefria)

Stipendier ur statsbidragsanslag kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning fördelas först till våren 2024.

 

ANSÖKAN

Stipendierna utlyses under tiden 20 augusti – 20 september 2023.

Ansökan kan göras i särskilt formulär direkt på författarfondens webbplats (lösenordskyddad e-tjänst), eller på särskild blankett som skickas med vanlig post.

Beslut meddelas den 8 december 2023. Samtliga sökande får skriftligt besked, i första hand per e-post. Därefter meddelas besluten här på webbplatsen.

Nedan följer en grundläggande information; där hittar du också länk för ansökan via webben. Mer utförlig information hittar du i Information till sökande hösten 2023 (pdf)

 

GRUNDLÄGGANDE KRAV - VEM KAN SÖKA?

Stipendierna ska främja möjligheten för litterärt yrkesverksamma att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. För arbetsstipendierna ur biblioteksersättningen gäller krav på utgivna verk som finns på bibliotek. Stipendier ur statsbidragsanslag kan sökas också av kulturjournalister, och för dessa stipendier gäller mer allmänna krav på den litterära/kulturjournalistiska verksamheten, utan formell koppling till förekomsten av böcker på biblioteken. Stipendierna kan ges till den som skriver på svenska eller har sin huvudsakliga vistelseort/verksamhet i Sverige, samt översättare som översätter till eller från det svenska språket.

Vid fördelningen av stipendierna bedömer författarfonden i första hand den litterära verksamhetens kvalitet och omfattning, men viss hänsyn tas också till ekonomiskt behov. Kraven på den sökandes bokproduktion, både kvalitet och verksamhetens omfattning, blir högre ju större stipendiet ifråga är. Störst vikt läggs vid den sökandes litterära produktion efter det att hen senast tilldelades ett stipendium från författarfonden.

Vissa skatteregler och annan praxis påverkar möjligheterna till stipendier, beroende på när du senast erhöll ett stipendium; läs mer i Information till sökande hösten 2023.

 

UPPGIFTER I ANSÖKAN

Åberopad produktion/senast publicerad bok
Utöver uppgiften om senast utgivna verk i ansökningsformuläret, ska du i särskild bilaga lämna en fullständig förteckning över din produktion i bokform – i kronologisk ordning och med titel, förlag, utgivningsår samt ev. medförfattare för varje bok. Om du översatt eller illustrerat böcker, ange författarens namn. Eventuell antologimedverkan, artiklar eller redaktionellt arbete bör sammanfattas och redovisas för sig. Din senast utgivna bok inhämtas alltid för bedömning. Till senast utgivna verk räknas här inte nyutgåvor.

Åberopad produktion – kulturjournalister
Den som vill åberopa kulturjournalistisk verksamhet ska i bilaga ange sin produktion som kulturjournalist, sammanfattat och med betoning på de senaste årens verksamhet. Representativa artiklar/program från det senaste årets verksamhet ska skickas med ansökan, antingen genom att de sammanfogas till en pdf-fil som laddas upp i e-tjänsten eller genom att mejlas separat till svff@svff.se eller skickas med vanliga posten. Du kan också istället för enstaka artiklar/program infoga en länksamling i förteckningen - men då måste samtliga länkar vara aktiva och artiklarna tillgängliga under hela hösten (ej bakom betalvägg).

Beskrivning av den litterära/kulturjournalistiska verksamheten
Övrig verksamhet/Ekonomiska förhållanden
Din pågående litterära/kulturjournalistiska verksamhet kan du kortfattat redogöra för i bilaga till ansökan. Redogörelsen kan också inbegripa en kort beskrivning av din ekonomiska situation som litterärt yrkesverksam.Tänk på att din ansökan är offentligt handling och som sådan i regel offentlig.

De två bilagor du kan lämna till ansökan laddar du upp i e-tjänsten. Bilagorna ska vara i pdf-format.