STIPENDIER

Arbetsstipendier m.m. hösten 2021

Under hösten 2021 utlyser författarfonden till ansökan:

- Fem- och treåriga arbetsstipendier (skattepliktiga)
- Ettåriga arbetsstipendier och extra-stipendier (skattefria)

Det ordinarie stipendieutbudet har förstärkts hösten 2021 efter att författarfonden tilldelats extra medel av regeringen  - medel som ska användas till att stödja yrkesverksamma författare m.fl. med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid 19 medför.

Utöver ett visst tillskott av vanliga arbetsstipendier kommer att fördelas också  extra-stipendier på ca 50 000 kr.  Beredningen kommer att ske samordnat och ansökan görs på samma blankett/formulär samt under samma ansökningsperiod.

 

ANSÖKAN

Stipendierna utlyses under tiden 20 augusti – 20 september 2021.

Ansökan kan göras i särskilt formulär direkt på författarfondens webbplats (lösenordskyddad e-tjänst), eller på särskild blankett som skickas med vanlig post.

Beslut är planerat till den 7 december 2021. Samtliga sökande får snarast därefter skriftligt besked, i första hand per e-post.

Nedan följer en grundläggande information; där hittar du också länk för ansökan via webben. Mer utförlig information hittar du i Information till sökande hösten 2021 (pdf)

 

GRUNDLÄGGANDE KRAV - VEM KAN SÖKA?

Stipendierna ska främja möjligheten för litterärt yrkesverksamma att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. För arbetsstipendierna ur biblioteksersättningen gäller krav på utgivna verk som finns på bibliotek. Arbetsstipendier ur statsbidragsanslag samt de särskilt utlysta extra-stipendierna kan sökas också av kulturjournalister. Stipendierna kan ges till den som skriver på svenska eller har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, samt översättare som översätter till eller från det svenska språket.

Vid fördelningen av stipendierna bedömer författarfonden i första hand den litterära verksamhetens kvalitet och omfattning, men hänsyn tas också till ekonomiskt behov. För de extra utlysta stipendierna gäller det särskilt hur den litterära yrkesverksamheten påverkas av den pågående pandemin.

Vissa skatteregler och annan praxis påverkar möjligheterna till stipendier, beroende på när du senast erhöll ett stipendium (läs mer i Information till sökande). De särskilt utlysta extra-stipendierna påverkas dock inte av de skatteregler som normalt brukar gälla. Just det stipendiet kan alltså sökas och tilldelas oavsett när du senast erhöll ett stipendium. Ett eventuellt beviljat extra-stipendium påverkar heller inte dina möjligheter att tilldelas arbetsstipendium eller särskild biblioteksersättning i ordinarie fördelningar kommande år.

 

UPPGIFTER I ANSÖKAN

Åberopad produktion/senast publicerad bok
Utöver uppgiften om senast utgivna verk i ansökningsformuläret, ska du i särskild bilaga lämna en fullständig förteckning över din produktion i bokform – i kronologisk ordning och med titel, förlag, utgivningsår samt ev. medförfattare för varje bok. Om du översatt eller illustrerat böcker, ange författarens namn. Eventuell antologimedverkan, artiklar eller redaktionellt arbete bör sammanfattas och redovisas för sig. Din senast utgivna bok inhämtas alltid för bedömning.

Åberopad produktion – kulturjournalister
Den som vill åberopa kulturjournalistisk verksamhet ska i bilaga ange sin produktion som kulturjournalist, sammanfattat och med betoning på de senaste årens verksamhet. Representativa artiklar/program från det senaste årets verksamhet ska skickas med ansökan, antingen genom att de sammanfogas till en pdf-fil som laddas upp i e-tjänsten eller genom att mejlas separat till svff@svff.se eller skickas med vanliga posten. Du kan också istället för enstaka artiklar/program infoga en länksamling i förteckningen - men då måste samtliga länkar vara aktiva och artiklarna tillgängliga under hela hösten.

Beskrivning av den litterära/kulturjournalistiska verksamheten
Övrig verksamhet/Ekonomiska förhållanden
Din pågående litterära/kulturjournalistiska verksamhet kan du kortfattat redogöra för i bilaga till ansökan. Redogörelsen bör också inbegripa en kort beskrivning av din ekonomiska situation som litterärt yrkesverksam; för de extra utlysta stipendierna gäller här särskild betoning på hur din verksamhet påverkas av den pågående pandemin.

De två bilagor du kan lämna till ansökan laddar du upp i e-tjänsten. Bilagorna ska vara i pdf-format.

BESLUT

Stipendierna beslutas av styrelsen för Sveriges författarfond. Ansökningarna bereds i samråd av stipendierådet och rådet för tillfälliga bidrag. Stipendierna fördelas med stöd av förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer resp. förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond. Besluten kan inte överklagas.