ARKIV

Biblioteksersättningen år 2023 - fördelning och aktuella belopp (pdf)

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum våren 2023 (pdf)

 

Verksamhetsberättelse för år 2022 (pdf)

Verksamhetsberättelse för år 2021 (pdf)

Verksamhetsberättelse för år 2020 pdf)

 

Budgetunderlag till regeringen för år 2024 (pdf)

 

Remissyttrande: Kreativa Sverige (pdf)

Remissyttrande: Återstartsutredningen (pdf)

Remissyttrande: Pliktmaterialutredningen (pdf)

Remissyttrande: Skolbiblioteksutredningen (pdf)

Remissyttrande: Förslaget till nationell biblioteksstrategi (pdf)

Remissyttrande: Konstnärspolitiska utredningen (pdf)

Remissyttrande: Litteraturutredningens slutbetänkande (pdf)

Remissyttrande: Promemorian Ny bibliotekslag (pdf)

 

De mest utlånade författarna 2019 (pdf)

De mest utlånade författarna 2018 (pdf)

De mest utlånade författarna 2017 (pdf)

 


Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

De mest utlånade titlarna 2019 (pdf)

De mest utlånade titlarna 2018 (pdf)

 

 

 

Intern länksamling