ARKIV

Biblioteksersättningen år 2020 – fördelning och aktuella belopp (pdf)

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum våren 2020 (pdf)


Verksamhetsberättelse för år 2019 pdf)

Verksamhetsberättelse för år 2018 (pdf)

Verksamhetsberättelse för år 2017 (pdf)

 

 

Budgetunderlag till regeringen för år 2021 (pdf)


Remissyttrande: Förslaget till nationell biblioteksstrategi (pdf)

Remissyttrande: Konstnärspolitiska utredningen (pdf)

Remissyttrande: Litteraturutredningens slutbetänkande (pdf)

Remissyttrande: Promemorian Ny bibliotekslag (pdf)


 

De mest utlånade titlarna 2018 (pdf)

De mest utlånade författarna 2018 (pdf)

De mest utlånade författarna 2017 (pdf)

De mest utlånade författarna 2016 (pdf)

De mest utlånade författarna 2015 (pdf)

De mest utlånade författarna 2014 (pdf)

Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

Beviljat  

Beviljade arbetsstipendier m.m. våren 2019 (pdf)

Beviljade bidrag till dramatiker och översättare av dramatik våren 2019 (pdf)

Beviljade dramatikerstöd våren 2019 (pdf)

 

 

Ansökningsblanketter

Arbetsstipendier m.m. (pdf)

Information till sökande hösten 2019 (pdf)

 

Bidrag till dramatiker (pdf)

Information till sökande 2019 (pdf)

 

Dramatikerstöd (pdf)

Information till sökande 2019 (pdf)

 

Bidrag för resor och internationella utbyten (pdf)

Information till sökande 2019 (pdf)

Intern länksamling