ARKIV

Biblioteksersättningen år 2021 - fördelning och aktuella belopp (pdf)

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum hösten 2021 (pdf)

 

Verksamhetsberättelse för år 2020 (pdf)

Verksamhetsberättelse för år 2019 pdf)

Verksamhetsberättelse för år 2018 (pdf)


 

Budgetunderlag till regeringen för år 2022 (pdf)

 

Remissyttrande: Pliktmaterialutredningen (pdf)

Remissyttrande: Skolbiblioteksutredningen (pdf)

Remissyttrande: Förslaget till nationell biblioteksstrategi (pdf)

Remissyttrande: Konstnärspolitiska utredningen (pdf)

Remissyttrande: Litteraturutredningens slutbetänkande (pdf)

Remissyttrande: Promemorian Ny bibliotekslag (pdf)

 

De mest utlånade författarna 2019 (pdf)

De mest utlånade författarna 2018 (pdf)

De mest utlånade författarna 2017 (pdf)

De mest utlånade författarna 2016 (pdf)


Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

De mest utlånade titlarna 2019 (pdf)

De mest utlånade titlarna 2018 (pdf)

 

 

 

Intern länksamling