Du behöver ditt personnummer samt det kundnummer som sänts till dig.

Om du saknar svenskt personnummer har vi ett konstruerat nummer i vårt system som börjar på '99023' (se ditt preliminärbesked): Då är sekelsiffrorna '10'. För mottagare i Finland: Är du t.ex. född på 1900-talet sätter du 19 före din finska personbeteckning.

 

Personnummer 12 siffror inkl. sekelsiffror, utan bindestreck
Kundnummer 6 siffror
Epost-adress