Ansökan om dramatikerstöd

 

Läs igenom Information till sökande innan ni fyller i formuläret och sänder in ansökan.

I slutet av formuläret ges ni möjlighet att sända in upp till tre bilagor i pdf-format.

 

Sökande

 10 siffror, utan bindestreck

 


Uppgift om dramatiker(na)

1.

2.

3.

1. Sökt belopp

Ange ett alternativ. Beloppen gäller för år 2023.

Stödet söks för del av arvode till ovan angiven dramatiker.

Pjäs över 90 minuter. Stöd söks med 157 660 kr.
 

Vid beviljat stöd betalar teatern som lägst ett sammanlagt arvode om 236 490 kr: en tredjedel (lägst 78 830 kr) betalas vid beställning av manus, en tredjedel senast vid leverans av manus, samt en tredjedel senast då premiär ägt rum.

   
Pjäs 60 till 90 minuter. Stöd söks med 131 320 kr.
 

Vid beviljat stöd betalar teatern som lägst ett sammanlagt arvode om 196 980 kr: en tredjedel (lägst 65 660 kr) betalas vid beställning av manus, en tredjedel senast vid leverans av manus, samt en tredjedel senast då premiär ägt rum.

 
Pjäs under 60 minuter. Stöd söks med 104 800 kr.
 

Vid beviljat stöd betalar teatern som lägst ett sammanlagt arvode om 157 200 kr: en tredjedel (lägst 52 400 kr) betalas vid beställning av manus, en tredjedel senast vid leverans av manus, samt en tredjedel senast då premiär ägt rum.

 

2. Uppgifter om manus och uppsättning

b) Dramatikerns beskrivning av manus/pjäsidé.

Lämnas i bilaga till ansökan (max 6 000 tecken/1-2 sidor).

c) Teaterns utgångspunkter för beställningen samt beskrivning av den planerade uppsättningen: tidsplan och genomförande m.m.

Lämnas i bilaga till ansökan (max 3 000 tecken/en sida).

 

3. Uppgifter om dramatikern och teatern

a) Presentation av dramatikern inklusive förteckning av samlad produktion av uppförda verk.

Lämnas i bilaga till ansökan.

b) Presentation av teatern inklusive förteckning av uppsatt nyskriven svensk dramatik de senaste tre åren.

Lämnas i bilaga till ansökan (max 3 000 tecken/en sida).

c) Kortfattat om inblandade nyckelpersoner i uppsättningen. Kan avse konstnärlig ledare, regissör, producent m.m.

Lämnas i bilaga till ansökan (max 1 500 tecken/en halv sida).

 

4. Övrig finansiering

Tänkt finansiering för uppsättningen i sin helhet. Ange bidrag som sökts/erhållits eller kommer att sökas från annat håll.

Lämnas i bilaga till ansökan.

 

5. Bilagor

Ni kan bilägga upp till tre dokument till er ansökan. Bilagorna måste vara i pdf-format. OBS! Respektera begränsningarna vad gäller omfång! Ansökningar vars beskrivningar överskrider angiven maxgräns nedprioriteras i konkurrensen.  

 

Fil 1 för uppladdning:

Fil 2 för uppladdning:

Fil 3 för uppladdning: