AKTUELLT

 

Sök bidrag för resor och internationella utbyten

2019-10-18 | Årets sista ansökningsfrist för bidrag för resor/internationella utbyten infaller den 1 november; beslut är planerat till den 14 november. Bidrag för resor/internationella utbyten kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »

 

 

Om förslaget till nationell biblioteksstrategi

2019-10-17 | Sveriges författarfond har lämnat sina synpunkter på Demokratins skattkammare - Kungl. bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi. Vi saknar rent allmänt skarpare skrivningar och en tydligare formulerad strategi, men framför allt när det gäller sådant som läsfrämjande insatser, läsningens egenvärde och litteraturens ställning på biblioteken.

Vi är positiva till förslaget om en nationell e-bokslösning, men konstaterar att frågan om dess finansiering delvis lämnas öppen. Författarfonden argumenterar samtidigt för att det nu bör prövas vilken roll en statlig biblioteksersättning kan spela i en kommande helhetslösning för spridning av digitala medier.

Läs yttrandet i sin helhet (pdf)

 

 

Ny utlånestatistik (med nobelglans)

2019-10-10 | Med vår undersökning av utlåningen som grund kan författarfonden idag publicera listor med de mest utlånade böckerna på folk- och skolbiblioteken under 2018. Boktitlarna redovisas uppdelat på genrer samt på orginalverk och översättningar.

Dagen till ära producerar vi som vanligt också en Nobelpristagarnas 20 i topp. Dagens två pristagare Olga Tokarczhuk och Peter Handke är (ännu) inte bland de populärare på våra folk- och skobibliotek. Ett nobelpris brukar dock innebära en rejäl skjuts på biblioteksutlåningen; 2017 års pristagare Kazuo Ishiguro är den mest utlånade författaren, följd av klassikerna Lagerlöf, Steinbeck och Hemingway.

Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

 

Stipendieberedning pågår

2019-10-04 | Höstens ansökningsperiod för arbetsstipendier ur biblioteksersättningen samt s.k. konstnärsbidrag har nu avslutats. Totalt inkom 1 040 ansökningar. Beredningen av dem pågår nu under hela hösten. Beslutet är planerat till den 10 december 2019. Totalt beräknas ca 180 personer kunna beviljas någon form av stipendium eller bidrag.

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att vara 1 februari - 1 mars 2020. Då kommer också att utlysas och fördelas särskild biblioteksersättning. Men de s.k. konstnärsbidragen, vilka ju kan sökas också av kulturjournalister, kommer att utlysas först nästa höst, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2020.

Beredningen påbörjas nu också av höstens ansökningar om dramatikerstöd, vilka beslutas av dramatikerstådet vid Sveriges författarfond. Det har inkommit sammanlagt 33 ansökningar från teatrar om detta stöd för beställning av nyskriven svensk dramatik. Av dessa kommer ca 14-15 ansökningar att kunna beviljas. Dramatikerrådet planerar att fatta sitt beslut om dramatikerstöd den 12 november 2019.

 

 

Utlåneundersökningen avslutad

2019-09-21 | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2018 är nu slutförd. I dagarna skickar vi aviseringbrev med preliminärbesked till samliga mottagare av individuell biblioteksersättning (med vanlig post eller e-post). Vi räknar med att kunna verkställa utbetalningarna i mitten av oktober. Anmäl nytt eller ändrat konto senast den 4 oktober.

Sammanlagt kommer vi att betala ut ca 61,5 milj. kr till ca 4 300 mottagare - upphovsmän och översättare samt ibland deras arvingar. Till detta kommer tillägg till 168 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 39,9 milj. kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »