AKTUELLT

Beviljat till teatrar och dramatiker/manusförfattare

2019-05-15 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har idag beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels stipendier och bidrag till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Av totalt 36 sökande teatrar kunde 14 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 147 sökande dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik kunde 27 st. beviljas något stipendium eller bidrag.

 

 

Stipendieberedning pågår

2019-04-02 | Beredningen av de sammanlagt 825 ansökningar om arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning som inkom senast den 1 mars 2019 pågår nu under hela våren. Beslut är planerat till den 4 juni 2019. Totalt beräknas ca 170 personer att kunna beviljas någon form av stipendium m.m.

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2019. Då kommer även att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2020.

Ansökningstider och beslutsdatum (pdf)

 

 

Bidrag för resor/internationella utbyten

2019-04-02 | Beslut om de ansökningar som inkom senast 1 april fattas av internationella rådet den 10 april 2019. Nästa ansökningsfrist för ansökningar om bidrag för resor och internationella utbyten infaller den 1 juni 2019. Bidrag för resor/internationella utbyten kan sökas löpande under året. Nästkommande ansökningsfrister under året är 1 juni, 1 september samt 1 november.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »

 

 

Författarfondens verksamhetsberättelse 2018

2019-02-27 | Författarfonden har fastställt sin verksamhetsberättelse för år 2018 och lämnat till regeringen. I verksamhetsberättelsen - som också innehåller ekonomisk redovisning - redogör vi för årets fördelning av individuella ersättningar, stipendier och bidrag m.m, men också övergripande för ändamål och syfte, hur verksamheten fungerar och är organiserad.

Verksamhetsberättelse för år 2018 (pdf)