AKTUELLT

Ansökningstid: arbetsstipendier m.m. ur författarfonden

2019-08-16 | Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 20 augusti - 20 september 2019 arbetsstipendier ur författarfonden.

Stipendierna kan sökas av upphovsmän till litterära och bildlitterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer. Denna höstomgång fördelas som vanligt även ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister.

Läs mer om arbetsstipendier m.m. »

Ansökan kan göras direkt här på webbplatsen (med särskilda inloggningsuppgifter). Till en ansökan kan bifogas/laddas upp två bilagor: Verkförteckning samt Beskrivning av den litterära verksamheten. Bilagorna ska vara i PDF- eller RTF-format. Läs med fördel vidare i särskild information till sökande och förbered dessa bilagor innan du fyller i formuläret.

Till författarfondens e-tjänster »

 

Eller ladda ner blankett och skicka med vanlig post:

 

Författarfonden fördelar också i höst vid två tillfällen bidrag för resor och internationella utbyten. Nästa ansökningsfrist är den 2 september (beslut den 16 september). Ansökan kan göras direkt här på webbplatsen (med särskilda inloggningsuppgifter).

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »

 

Något senare i höst fördelar författarfonden dessutom som vanligt dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Ansökningsstopp är den 1 oktober; planerat beslut i slutet av oktober/början av november 2019

Läs mer om dramatikerstöd »

 

 

Vårens beslut om arbetsstipendier m.m.

2019-06-04 | Författarfonden har nu beslutat om fördelning av särskild biblioteksersättning samt arbetsstipendier av olika storlek och längd.

Totalt hade 825 författare, översättare, tecknare och fotografer ansökt i vårens omgång. Av dem kunde 150 st. (18 %) beviljas antingen särskild biblioteksersättning (10 st.), femårigt arbetsstipendium (7 st.), treårigt arbetsstipendium (21 st.) eller ettårigt arbetsstipendium (112 st.).

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2019. Då kommer även att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2020.

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum hösten 2019 (pdf)

 

Höjd biblioteksersättning

2019-05-22 | Regeringen har idag godkänt en överenskommelse om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2020 och 2021. Grundbeloppet - som är det belopp som överförs till författarfonden för varje hemlån av originalverk - höjs enligt överenskommelsen de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer till 1 kr och 88 öre (+12 öre) för år 2020 och till 1 kr och 92 öre (+ytterligare 4 öre) för år 2021.

Överenskommelsen innebär en sammanlagd biblioteksersättning på 177,3 milj. kr för år 2020 (en ökning med 5,7 milj. kr) samt 181,1 milj. kr för år 2021 (+3,8 milj. kr). Regeringens beslut gäller under förutsättning att riksdagen i enlighet med regeringens förslag senare anslår medel till det anslag under vilket biblioteksersättningen ingår. Att ökningarna av den sammanlagda ersättningen (hela anslaget) inte ökar lika kraftigt som det s.k. grundbeloppet, beror på att utlåningen på landets folkbibliotek fortsätter att minska.

En del av ökningen av medel till författarfonden går med automatik till höjningar av den individuella ersättningen till upphovsmännen och översättarna, i enlighet med hur förordningen om Sveriges författarfond är konstruerad. Den individuella ersättningen kommer att öka med sju öre till 1 kr och 13 öre år 2020 och med ytterligare två öre till 1 kr och 15 öre år 2021. Ersättningen till översättare är hälften av ersättningen för originalverk.

Därutöver skapas visst utrymme för förstärkningar inom ramen för den så kallade fria delen av biblioteksersättningen, det vill säga för särskild biblioteksersättning, stipendier och bidrag.

 

Beviljat till teatrar och dramatiker/manusförfattare

2019-05-15 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har idag beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels stipendier och bidrag till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Av totalt 36 sökande teatrar kunde 14 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 147 sökande dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik kunde 27 st. beviljas något stipendium eller bidrag.