AKTUELLT

Årets ersättningar samt en topplista

2018-10-09 | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2017 är nu slutförd - och vi kan denna vecka betala ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphovsmännen. (Små förändringar på individnivå kan förekomma jämfört med de preliminärbesked som skickats till er mottagare för ett par veckor sedan.)

Sammanlagt betalar vi ut ca 57,8 milj. kr till ca 4 300 mottagare - upphovsmän och översättare samt ibland deras arvingar. Till detta kommer tillägg till 164 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 36,5 milj. kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

Med undersökningen av biblioteksutlåningen som grund producerar författarfonden också en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken.

De mest utlånade författarna 2017 (pdf)

 

 

 

Sök bidrag för resor och internationella utbyten

2018-10-02 | Årets sista ansökningsfrist för bidrag för resor/internationella utbyten infaller den 1 november; beslut är planerat till den 14 november. Bidrag för resor/internationella utbyten kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »

 

 

Stipendieberedning pågår

2018-10-02 | Höstens ansökningsperiod för arbetsstipendier ur biblioteksersättningen samt s.k. konstnärsbidrag har nu avslutats. Totalt inkom 903 ansökningar. Beredningen av dem pågår nu under hela hösten. Beslutet är planerat till den 7 december 2018. Totalt beräknas ca 180 personer kunna beviljas någon form av stipendium eller bidrag.

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att vara 1 februari - 1 mars 2019. Då kommer också att utlysas och fördelas särskild biblioteksersättning (tidigare: garanterad/särskild författarpenning). Men de s.k. konstnärsbidragen, vilka ju kan sökas också av kulturjournalister, kommer att utlysas först nästa höst, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2019.

Beredningen påbörjas nu också av höstens ansökningar om dramatikerstöd, vilka beslutas av dramatikerstådet vid Sveriges författarfond. Det har inkommit sammanlagt 28 ansökningar från teatrar om detta stöd för beställning av nyskriven svensk dramatik. Av dessa kommer ca 14-15 ansökningar att kunna beviljas. Dramatikerrådet planerar att fatta sitt beslut om dramatikerstöd den 13 november 2018.