AKTUELLT

Ansökningstid: arbetsstipendier m.m. ur författarfonden

2018-02-02 | Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 1 februari - 1 mars 2018 arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning ur författarfonden. Berättigade att söka är upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer. Bidrag som kan sökas också av kulturjournalister fördelas inte denna omgång, utan först till hösten 2018.

Nytt för i år är att de skattefria tvååriga stipendierna ersätts med treåriga skattepliktiga stipendier. Det betyder bland annat att stipendierna blir pensionsgrundande, utöver att de självklart också erbjuder ytterligare ett års ekonomiskt stöd för den litterära verksamheten. Styrelsen för Sveriges författarfond har prioriterat denna reform efter de relativt sett högre höjningarna av biblioteksersättningen åren 2016 - 2019. Eftersom kraven på den stipendiesökandes litterära verksamhet - både vad gäller omfång och kvalitet - blir högre ju större och längre stipendiet i fråga är, har man ofta haft ettåriga stipendier innan man tilldelas ett treårigt. Samtidigt kommer detta något längre, större och pensionsgrundande stipendium att kunna tilldelas litterära upphovsmän och översättare något tidigare i karriären än vad som hittills varit möjligt med det femåriga arbetsstipendiet (som kommer att finnas kvar).

Sök gärna stipendier m.m. direkt på webbplatsen:

Sök stipendier m.m. direkt på webbplatsen (lösenordsskyddad e-tjänst) »

Saknar du inloggningsuppgifter, skickar vi dem på begäran till din postadress. Du kan också ladda ner ansökningsblankett (länken nedan) och skicka med vanligt post. Du kan självklart också ringa eller skriva till oss, så skickar vi blankett och information med posten.

 

 

Ansökningstid: bidrag och stöd till dramatiker

2018-02-13 | Under tiden 15 februari - 15 mars 2018 är det ansökningsperiod för stipendier och bidrag till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond fördelar utöver dessa stipendier och bidrag också dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. För både stipendierna/bidragen och dramatikerstöden gäller sista ansökningsdag den 15 mars 2018. Stipendier och bidrag till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik går att söka direkt här på webbplatsen (lösenordsskyddad tjänst). Blanketten kan också laddas ner, för den som vill skicka ansökan med posten.

Dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik kan dock inte sökas direkt på webbplatsen; ladda istället ner blankett och skicka med vanliga posten.

Läs mer och ansök om bidrag och stöd till dramatiker »

 

 

Bidrag för resor och internationella utbyten

2018-02-02 | Årets första ansökningsstopp för bidrag för resor och internationella utbyten var den 1 februari; beslut fattas den 14 februari. Dessa bidrag kan sedan sökas vid ytterligare fyra tillfällen under året, med ansökningsfrister 1 april, 1 juni, 1 september och 1 november (om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag).

 

Beviljade arbetsstipendier m.m.

2017-12-12 | Författarfonden har idag beslut om höstens fördelning av stipendier och bidrag. Totalt hade 920 författare, översättare, tecknare, fotografer och kulturjournalister inkommit med ansökan. Tillgängliga medel tillät att 169 sökande kunde beviljas någon form av stipendium eller bidrag.

Beviljade arbetsstipendier m.m. hösten 2017 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att vara 1 februari - 1 mars 2018. Då kommer också att utlysas och beviljas särskild biblioteksersättning (tidigare: garanterad/särskild författarpenning). De s.k. konstnärsbidragen, vilka ju kan sökas även av kulturjournalister, kommer dock att utlysas först nästa höst, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2018.

 


Årets ersättningar och topplistor

2017-10-03 | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2016 är nu slutförd - och vi kan (under vecka 41) betala ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphovsmännen och översättarna.

Sammanlagt betalar vi ut ca 58,5 milj. kr fördelat på ca 4 300 mottagare. Till detta kommer tillägg till 165 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt 35,0 milj. kr

Med undersökningen av biblioteksutlåningen som grund producerar författarfonden också en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken. I samband med tilkännagivandet av nobelpriset producerar vi också en särskild nobelpristagarnas utlåningstopplista.