AKTUELLT

Ansökningstid: bidrag och stöd till dramatiker

2018-02-13 | Under tiden 15 februari - 15 mars 2018 pågår ansökningsperioden för stipendier och bidrag till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Beslut beräknas till början av maj.

Stipendier och bidrag till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik går att söka direkt här på webbplatsen (lösenordsskyddad tjänst). Blanketten kan också laddas ner, för den som vill skicka ansökan med posten.

Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond fördelar i vår också dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Dessa stöd kan dock inte sökas direkt på webbplatsen; ladda istället ner blankett och skicka med vanliga posten. Även för dramatikerstöden gäller sista ansökningsdag den 15 mars 2018.

Läs mer och ansök om bidrag och stöd till dramatiker »

 

 

Vårens ansökningstid avslutad för arbetsstipendier m.m.

2018-03-05 | Ansökningsperioden för arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning har nu avslutats. Sammanlagt har inkommit knappt 700 ansökningar. Beredningen av dessa ansökningar kommer att pågå hela våren. Beslut är planerat till den 4 juni 2018. Totalt beräknas ca 160 personer kunna beviljas någon form av stipendium m.m.

Nästa ansökningstillfälle arbetssstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2018. Då kommer också att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2018.

 

 

Bidrag för resor och internationella utbyten

2018-03-05 | Nästa ansökningsstopp för bidrag för resor och internationella utbyten infaller den 1 april; beslut fattas den 13 april. Dessa bidrag kan sedan sökas vid ytterligare tre tillfällen under året, med ansökningsfrister 1 juni, 1 september och 1 november (om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag).

 

 

Årets ersättningar och topplistor

2017-10-03 | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2016 är nu slutförd - och vi kan (under vecka 41) betala ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphovsmännen och översättarna.

Sammanlagt betalar vi ut ca 58,5 milj. kr fördelat på ca 4 300 mottagare. Till detta kommer tillägg till 165 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt 35,0 milj. kr

Med undersökningen av biblioteksutlåningen som grund producerar författarfonden också en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken. I samband med tilkännagivandet av nobelpriset producerar vi också en särskild nobelpristagarnas utlåningstopplista.