AKTUELLT

Ansökningstider och beslutsdatum våren 2018

2018-01-11 | Den stundande våren 2018 är som alla vanliga vårar ansökningstid för särskild biblioteksersättning och arbetsstipendier ur författarfonden (gäller författare, översättare, tecknare och fotografer), med sista ansökningsdag den 1 mars 2018. Ansökningstiden börjar den 1 februari - då kommer det att finnas aktuell information och ansökningsblanketter här på hemsidan samt vara möjligt att söka genom vår e-tjänst.

Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond fördelar i vår dels stipendier och bidrag till enskilda manusförfattare och översättare av dramatik, dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Här gäller sista ansökningsdag den 15 mars 2018.

Men den första ansökningsfristen på det nya året är för bidrag för resor och internationella utbyten, den 1 februari 2018. Dessa bidrag kan sedan sökas vid ytterligare tillfällen under året.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »

 

Beviljade arbetsstipendier m.m.

2017-12-12 | Författarfonden har idag beslut om höstens fördelning av stipendier och bidrag. Totalt hade 920 författare, översättare, tecknare, fotografer och kulturjournalister inkommit med ansökan. Tillgängliga medel tillät att 169 sökande kunde beviljas någon form av stipendium eller bidrag.

Beviljade arbetsstipendier m.m. hösten 2017 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att vara 1 februari - 1 mars 2018. Då kommer också att utlysas och beviljas särskild biblioteksersättning (tidigare: garanterad/särskild författarpenning). De s.k. konstnärsbidragen, vilka ju kan sökas även av kulturjournalister, kommer dock att utlysas först nästa höst, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2018.

 


Beviljade dramatikerstöd till teatrar

2017-10-23 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har idag fördelat sammanlagt drygt 1,4 miljoner kr i form av dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Av totalt 32 sökande kunde 13 st. teatrar i samarbete med dramatiker beviljas stöd:

 

 

Årets ersättningar och topplistor

2017-10-03 | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2016 är nu slutförd - och vi kan (under vecka 41) betala ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphovsmännen och översättarna.

Sammanlagt betalar vi ut ca 58,5 milj. kr fördelat på ca 4 300 mottagare. Till detta kommer tillägg till 165 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt 35,0 milj. kr

Med undersökningen av biblioteksutlåningen som grund producerar författarfonden också en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken. I samband med tilkännagivandet av nobelpriset producerar vi också en särskild nobelpristagarnas utlåningstopplista.