AKTUELLT

 

Beviljade dramatikerstöd

2019-11-12 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har beslutat om höstens fördelning av dramatikerstöd. Totalt hade inkommit 33 ansökningar om stöd och tillgängliga medel räckte till att bevilja 13 st. teatrar detta stöd för beställning av nyskriven svensk dramatik:

Beviljade dramatikerstöd hösten 2019 (pdf)

Dramatikerstöd kommer att fördelas nästa gång våren 2020, med sista ansökningsdag den 16 mars. Då kommer också att utlysas och fördelas bidrag och stipendier till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik.

Läs mer om dramatikerstöd och bidrag till dramatiker »

 

 

Bidrag för resor och internationella utbyten

2019-11-11 | Internationella rådet har beslutat om årets sista fördelning av bidrag för resor/internationella utbyten. Av totalt 54 ansökningar kunde 12 st. beviljas:

Beviljade bidrag för resor och internationella utbyten (pdf)

Bidrag för resor/internationella utbyten kommer att fördelas vid fem tillfällen under nästa år: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november. Bidragen kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »

 

 

Bidrag till upphovsmännens organisationer

2019-10-28 | Ur biblioteksersättningen lämnas bidrag till upphovsmännens organisationer för insatser som syftar till att stärka upphovsmännens ställning. Bidrag lämnas för ett års verksamhet. Ansökningar om bidrag för år 2020 beslutas den 10 december 2019 och ska ha inkommit senast den 22 november.

Bidrag kan sökas av sådan upphovsmannaorganisation som samlar en betydande del av någon av de kategorier av upphovsmän (författare, översättare, tecknare och fotografer) vilkas verk bildar underlag för biblioteksersättning. De insatser som bidrag lämnas för ska syfta till att stärka ställningen för samtliga upphovsmän inom den kategori som organisationen företräder, vilket innbär att de inte ska begränsas till den egna medlemskretsen.

Läs mer om bidrag till upphovsmännens organisationer »

 

 

Om förslaget till nationell biblioteksstrategi

2019-10-17 | Sveriges författarfond har lämnat sina synpunkter på Demokratins skattkammare - Kungl. bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi. Vi saknar rent allmänt skarpare skrivningar och en tydligare formulerad strategi, men framför allt när det gäller sådant som läsfrämjande insatser, läsningens egenvärde och litteraturens ställning på biblioteken.

Vi är positiva till förslaget om en nationell e-bokslösning, men konstaterar att frågan om dess finansiering delvis lämnas öppen. Författarfonden argumenterar samtidigt för att det nu bör prövas vilken roll en statlig biblioteksersättning kan spela i en kommande helhetslösning för spridning av digitala medier.

Läs yttrandet i sin helhet (pdf)

 

 

Ny utlånestatistik (med nobelglans)

2019-10-10 | Med vår undersökning av utlåningen som grund kan författarfonden idag publicera listor med de mest utlånade böckerna på folk- och skolbiblioteken under 2018. Boktitlarna redovisas uppdelat på genrer samt på orginalverk och översättningar.

Dagen till ära producerar vi som vanligt också en Nobelpristagarnas 20 i topp. Dagens två pristagare Olga Tokarczhuk och Peter Handke är (ännu) inte bland de populärare på våra folk- och skobibliotek. Ett nobelpris brukar dock innebära en rejäl skjuts på biblioteksutlåningen; 2017 års pristagare Kazuo Ishiguro är den mest utlånade författaren, följd av klassikerna Lagerlöf, Steinbeck och Hemingway.

Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

 

Stipendieberedning pågår

2019-10-04 | Höstens ansökningsperiod för arbetsstipendier ur biblioteksersättningen samt s.k. konstnärsbidrag har nu avslutats. Totalt inkom 1 040 ansökningar. Beredningen av dem pågår nu under hela hösten. Beslutet är planerat till den 10 december 2019. Totalt beräknas ca 180 personer kunna beviljas någon form av stipendium eller bidrag.

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att vara 1 februari - 1 mars 2020. Då kommer också att utlysas och fördelas särskild biblioteksersättning. Men de s.k. konstnärsbidragen, vilka ju kan sökas också av kulturjournalister, kommer att utlysas först nästa höst, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2020.