AKTUELLT

Ansökningstider och beslutsdatum våren 2019

2019-01-15 | Den stundande våren 2019 är som alla vanliga vårar ansökningstid för särskild biblioteksersättning och arbetsstipendier ur författarfonden (gäller författare, översättare, tecknare och fotografer), med sista ansökningsdag den 1 mars 2019. Ansökningsperioden börjar den 1 februari - då kommer det att finnas aktuell information och ansökningsblanketter här på hemsidan samt vara möjligt att söka genom vår e-tjänst.

Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond fördelar i vår dels stipendier och bidrag till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik, dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Här gäller sista ansökningsdag den 15 mars 2019.

Den allra första ansökningsfristen på det nya året är dock för bidrag för resor/internationella utbyten, den 1 februari 2019. Dessa bidrag kan sökas när som helst och fördelas senare också vid fyra ytterligare tillfällen under året.

Läs mer om bidrag för resor/internationella utbyten »

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum våren 2019 (pdf)

 

 

Beviljade arbetsstipendier m.m.

2018-12-07 | Författarfonden har idag beslut om höstens fördelning av stipendier och bidrag. Totalt hade 903 författare, översättare, tecknare, fotografer och kulturjournalister inkommit med ansökan. Tillgängliga medel tillät att 188 sökande kunde beviljas någon form av stipendium eller bidrag.

Beviljade arbetsstipendier m.m. hösten 2018 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att vara 1 februari - 1 mars 2019. Då kommer också att utlysas och beviljas särskild biblioteksersättning (tidigare: garanterad/särskild författarpenning). De s.k. konstnärsbidragen, vilka ju kan sökas även av kulturjournalister, kommer dock att utlysas först nästa höst, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2019.

Läs mer om författarfondens arbetsstipendier m.m. »

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum våren 2019 (pdf)

 

 

Beviljade dramatikerstöd hösten 2018

2018-11-13 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har beslutat om höstens fördelning av dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Totalt hade 28 teatrar i samarbete med dramatiker inkommit med ansökan denna höst. Tillgängliga medel tillät att 15 av dessa kunde beviljas stöd.

 

Årets ersättningar samt en topplista

2018-10-09 | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2017 är nu slutförd - och vi kan denna vecka betala ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphovsmännen. (Små förändringar på individnivå kan förekomma jämfört med de preliminärbesked som skickats till er mottagare för ett par veckor sedan.)

Sammanlagt betalar vi ut ca 57,8 milj. kr till ca 4 300 mottagare - upphovsmän och översättare samt ibland deras arvingar. Till detta kommer tillägg till 164 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 36,5 milj. kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

Med undersökningen av biblioteksutlåningen som grund producerar författarfonden också en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken.

De mest utlånade författarna 2017 (pdf)