AKTUELLT

Ansökningstid: arbetsstipendier m.m. ur författarfonden

2019-01-30 | Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 1 februari - 1 mars 2019 arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning ur författarfonden. Berättigade att söka är upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer. Bidrag som kan sökas också av kulturjournalister fördelas inte denna omgång, utan först till hösten 2019.

Ansökan kan göras direkt här på webbplatsen (med särskilda inloggningsuppgifter). Till en ansökan kan bifogas/laddas upp två bilagor: Verkförteckning samt Beskrivning av den litterära verksamheten. Bilagorna ska vara i PDF eller RTF-format. Läs med fördel vidare i särskild information till sökande och förbered dessa bilagor innan du fyller i formuläret.

Till författarfondens e-tjänster »

Eller ladda ner blankett och skicka med vanlig post:

 

 

Ansökningstid: bidrag och stöd till dramatiker

Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 15 februari - 15 mars 2019 bidrag till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Beslut beräknas till början av maj.

Ansökan kan göras direkt här på webbplatsen (med särskilda inloggningsuppgifter). Till en ansökan kan bifogas/laddas upp två bilagor: Åberopad produktion av uppförda verk samt kortfattade beskrivning av din konstnärliga verksamhet. Bilagorna ska vara i PDF eller RTF-format. Läs med fördel vidare i särskild information till sökande och förbered dessa bilagor innan du fyller i formuläret.

Till författarfondens e-tjänster »

Eller ladda ner blankett och skicka med vanlig post:

Dramatikerrådet fördelar i vår också dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Vårens ansökningsstopp infaller den 15 mars 2019. Dramatikerstöden kan inte sökas direkt på webbplatsen. Ladda istället ner ansökningsblankett (länken nedan) och sänd in ansökan per post (inskannad och mejlad går också bra).

 

 

Beviljade arbetsstipendier m.m.

2018-12-07 | Författarfonden har idag beslut om höstens fördelning av stipendier och bidrag. Totalt hade 903 författare, översättare, tecknare, fotografer och kulturjournalister inkommit med ansökan. Tillgängliga medel tillät att 188 sökande kunde beviljas någon form av stipendium eller bidrag.

Beviljade arbetsstipendier m.m. hösten 2018 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att vara 1 februari - 1 mars 2019. Då kommer också att utlysas och beviljas särskild biblioteksersättning (tidigare: garanterad/särskild författarpenning). De s.k. konstnärsbidragen, vilka ju kan sökas även av kulturjournalister, kommer dock att utlysas först nästa höst, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2019.

Läs mer om författarfondens arbetsstipendier m.m. »

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum våren 2019 (pdf)

 

 

 

Årets ersättningar samt en topplista

2018-10-09 | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2017 är nu slutförd - och vi kan denna vecka betala ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphovsmännen. (Små förändringar på individnivå kan förekomma jämfört med de preliminärbesked som skickats till er mottagare för ett par veckor sedan.)

Sammanlagt betalar vi ut ca 57,8 milj. kr till ca 4 300 mottagare - upphovsmän och översättare samt ibland deras arvingar. Till detta kommer tillägg till 164 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 36,5 milj. kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

Med undersökningen av biblioteksutlåningen som grund producerar författarfonden också en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken.

De mest utlånade författarna 2017 (pdf)