STIPENDIER  

Att söka

Författarfonden fördelar flera olika typer av stipendier, bidrag och stöd. De flesta fördelas ur biblioteksersättningen, men därutöver finns också andra statliga bidrag och stöd.

För olika slags stipendier gäller också olika villkor och berättigandekriterier. Läs alltid den särskilda informationen till sökande för att kontrollera vad som gäller för just det stipendium m.m. du tänker söka.

Författarfonden har för arbetsstipendier och liknande två huvudsakliga ansökningsomgångar, men vissa stipendier m.m. söks bara en gång om året. Bidrag för resor och internationella utbyten beslutas fem gånger per år.

Du kan söka stipendier m.m. direkt på webbplatsen (lösenordsskyddad e-tjänst). Du kan också ladda ner ansökningsblankett och skicka med vanlig post. Tänk på att ansökan alltid måste vara inkommen senast det datum vi angett för den ansökningsomgången (poststämpel gäller inte). Du kan självklart också ringa eller skriva till oss, så skickar vi blankett och information med posten.