ERSÄTTNINGAR 

Statistik (topplistor m.m.)

Som ett resultat av de årliga undersökningar författarfonden genomför av utlåningen i de svenska folk- och skolbiblioteken, kan vi också producera en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken. Vi gör dessutom en särskild lista över nobelpristagarnas 20 i topp samt en redovisning av hur samtliga folk- och skolbibliotekslån fördelar sig på olika klassifikationssignum, d.v.s mellan olika litteraturkategorier och ämnesområden.

De mest utlånade författarna (pdf)

Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

Utlåning fördelat på signum (pdf)

I webbarkivet hittar du också tidigare års topplistor »

 

Den officiella biblioteksstatistiken

För beräkning av den totala biblioteksersättningen och för de individuella ersättningarnas storlek, används också den årliga statistik som Kungl. biblioteket producerar inom ramen för Sveriges officiella statistik. 

För beräkningen av den totala biblioteksersättningen används den officiella biblioteksstatistiken några år före det år ersättningen avser. Anslagen för såväl år 2018 som år 2019 baseras på ett medelvärde av biblioteksutnyttjandet år 2014 och 2015. De individuella ersättningarna beräknas däremot på antalet hemlån och referensexemplar året före det år ersättningarna avser. För år 2018 baseras alltså dessa ersättningar på 2017 års biblioteksstatistik. 

Kungl. bibliotekets webbplats för den officiella biblioteksstatistiken »