ARKIV

Biblioteksersättningen år 2019 – fördelning och aktuella belopp (pdf)

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum våren 2019 (pdf)


Verksamhetsberättelse för år 2018 (pdf)

Verksamhetsberättelse för år 2017 (pdf)

Verksamhetsberättelse för år 2016 (pdf)

 

 

Budgetunderlag till regeringen för år 2020 (pdf)


Remissyttrande: Konstnärspolitiska utredningen (pdf)

Remissyttrande: Litteraturutredningens slutbetänkande (pdf)

Remissyttrande: Promemorian Ny bibliotekslag (pdf)


De mest utlånade författarna 2017 (pdf)

De mest utlånade författarna 2016 (pdf)

De mest utlånade författarna 2015 (pdf)

De mest utlånade författarna 2014 (pdf)

De mest utlånade författarna 2013 (pdf)

Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

Beviljat  

Beviljade arbetsstipendier m.m. hösten 2018 (pdf)

Beviljade bidrag till dramatiker och översättare av dramatik våren 2018 (pdf)

Beviljade dramatikerstöd hösten 2018 (pdf)

 

 

Ansökningsblanketter

Arbetsstipendier m.m. (pdf)

Information till sökande våren 2018 (pdf)

 

Bidrag till dramatiker (pdf)

Information till sökande 2018 (pdf)

 

Dramatikerstöd (pdf)

Information till sökande 2018 (pdf)

 

Bidrag för resor och internationella utbyten (pdf)

Information till sökande 2018 (pdf)

Intern länksamling