e-tjänster

 

Författarfonden behandlar de personuppgifter som ansökningarna innehåller. Läs gärna mer om författarfondens behandling av personuppgifter innan du går vidare med ansökan, här:

Dataskydd och behandling av personuppgifter (pdf)

Författarfondens verksamhet lyder under offentlig- och sekretesslagstiftningen. Det betyder att ansökningar är allmänna handlingar och som sådana i regel offentliga. Författarfondens beslut är också offentliga och kan alltid lämnas ut på begäran. För det allmännas intresse informerar vi om vår verksamhet och meddelar beviljade stipendier på webbplatsen. Om du av personliga skäl, vid eventuellt bifall, motsätter dig publicering av ditt namn på webbplatsen, kan vi pröva det i särskild ordning. Sådan anhållan kan göras i separat mejl eller brev till författarfondens kansli.

 

 

ANSÖKNINGAR

Arbetsstipendier m.m. till litterära upphovsmän

Nästa ansökningsperiod 20 januri - 20 feburari 2019.

 

Bidrag till dramatiker och översättare av dramatik

Nästa ansökningsperiod är 15 februari - 15 mars 2019.

 

Bidrag för resor och internationella utbyten

Till ansökan » Information till sökande (pdf)

 

 

INDIVIDUELL BIBLIOTEKSERSÄTTNING

Kräver särskilda inloggningsuppgifter (saknar du dessa kan de hämtas här»)

Till min utlåning »