e-tjänster

 

ANSÖKNINGAR

Arbetsstipendier m.m. till litterära upphovsmän

Nästa ansökningsperiod är 20 augusti - 20 september 2018.

 

Bidrag till dramatiker och översättare av dramatik

Nästa ansökningsperiod är 15 februari - 15 mars 2019.

 

Bidrag för resor och internationella utbyten

Till ansökan » Information till sökande (pdf)

 

 

INDIVIDUELL BIBLIOTEKSERSÄTTNING

Kräver särskilda inloggningsuppgifter (saknar du dessa kan de hämtas här»)

Till min utlåning »