Stipendieansökan hösten 2017

 

I slutet av detta formulär ges du möjlighet att sända in bilagor i form av verkförteckning och en beskrivning av din litterära verksamhet: Dessa filer ska vara dokument i pdf eller rtf-format.

Obs! Om du inte har bilagorna redo i rätt format: Skapa dessa först, avsluta det program du skapat dem i och starta om webbläsaren innan du fyller i formuläret och sänder in den.

Sökande

 12 siffror inkl. sekelsiffror, utan bindestreck
10 siffror utan bindestreck
Utan personnummer  

 


Yrkeskategori/genre

Skönlitteratur Facklitteratur Barn- & ungdomslitteratur
Övers av litteratur till svenska Övers av litteratur från svenska Tecknare
Fotograf Kulturjournalist    

 

1. Sökt stipendium m.m.

Det är fullt möjligt att söka flera slags stipendier m.m. i samma ansökan. Notera dock: kulturjournalister utan bokproduktion kan endast söka Konstnärsbidrag; tecknare/fotografer kan endast söka arbetsstipendier.

Femårigt arbetsstipendium Två/ettårigt arbetsstipendium Konstnärsbidrag 10-årigt långtidsstipendium

 

 

2. Åberopad produktion

 

 

 

Fullständig verkförteckning lämnas som bilaga under punkt 6, följ anvisningen i Information till sökande hösten 2017.

Jag åberopar kulturjournalistisk verksamhet (och redovisar därför denna separat samt bifogar artiklar/program enligt anvisningarna i Information till sökande hösten 2017.

 

3. Beskrivning av den litterära verksamheten

Beskrivning av din pågående litterära verksamhet samt ev. planer för den närmaste framtiden. Komplettera ev. med en beskrivning av din ekonomiska och sociala situation som litterärt verksam (lämnas som bilaga under punkt 6).

 

4. Övrig verksamhet

 

5. Ekonomiska förhållanden

Inkomster de senaste åren.

Ange belopp numeriskt utan mellanslag

 

Bedriver du din litterära verksamhet helt eller delvis i företagsform?

Ja, som handelsbolag Ja, som aktiebolag Nej
Ja, som enskild firma    

Annat/ev. kommentar:

 

Erhållna stipendier och bidrag de senaste åren.

OBS! Du behöver inte uppge stipendier och bidrag från författarfonden.

Ange belopp numeriskt utan mellanslag

Stipendium från 2015, belopp 2016, belopp 2017, belopp

 

6. Bilagor

Du kan bilägga upp till två dokument till din ansökan (se punkt 2 och 3 ovan). Bilagan måste vara i PDF eller RTF-format.

Fil 1 för uppladdning:

Fil 2 för uppladdning: