Ansökan om bidrag för resa/internationellt utbyte

I slutet av detta formulär ges du möjlighet att sända in bilagor i form av pdf eller rtf-format. Dessa filer ska vara högst 900 KB och måste vara i PDF eller RTF-format. Använd endast tecknen A-Z och 0-9 (undvik å, ä, ö) i filnamnen (för att undvika tekniska problem vid överföringen).

1. Sökande

 

 

 12 siffror inkl. sekelsiffror, utan bindestreck
 10 siffror utan bindestreck
Utan personnummer 

 

 

 


2. Yrkeskategori/genre

Skönlitterär Kulturjournalist Dramatiker
Fackförfattare Barn- & ungdom Tecknare
Fotograf Övers av litteratur/dramatik till svenska  

 

3. Sökt belopp

kr

 

4. Uppgifter om resa/projekt

Sammanfattande beskrivning av resans/projektets syfte (max 500 tecken)

Du har tecken kvar.

Utförligare beskrivning av resans/projektets innehåll och syfte lämnas som bilaga nedan (max. två sidor). Beskriv vilken betydelse resan eller projektet förväntas ha för din litterära/konstnärliga verksamhet. Ange om din resa ingår i ett större samarbetsprojekt, samt dina eventuella samarbetspartners, uppdragsgivare eller medresenärer. För deltagande i mässor, kongresser, seminarier eller liknande, bifoga alltid eventuell inbjudan från arrangören. Till beskrivningen kan också fogas en detaljerad budget.


Beräknade kostnader (ange belopp med siffror utan blanksteg)

Bidrag från annat håll (bidragsgivare samt belopp)

 

5. Åberopad litterär/konstnärlig verksamhet

Kortfattad presentation av dig och din litterära/konstnärliga verksamhet lämnas på bilaga nedan.

 

6. Bilagor

Du kan bilägga upp till två dokument till din ansökan (se punkt 4 och 5 ovan). Bilagorna får vara högst 900 KB och måste vara i PDF eller RTF-format. Använd endast tecknen A-Z och 0-9 i filnamnen (för att undvika tekniska problem vid överföringen).

Fil 1 för uppladdning:

Fil 2 för uppladdning: